Systém školských zařízení pro výkon ústavní výchovy

Popis účelu, působnosti, typů, organizační struktury zařízení a další najdete na stránkách
http://www.msmt.cz/socialni-programy/system-skolskych-zarizeni-pro-vykon...