Systém péče o ohrožené děti je stále o institucích, nikoli o rodině

Ačkoli se ochránce v zařízeních nesetkal s případy týrání nebo vysloveně špatného zacházení, znovu musí konstatovat, že celý systém péče je komplikovaný a péče je příliš institucionovaná. Chybí preventivní péče, práce s rodinou, užší spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí a sociální služby.

Článek ze dne 28.8.2013 k přečtení zde
http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/system-pece-o-...