Stanovisko MPSV ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování NRP a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní údaje dětí

Stanovisko MPSV

Ve stanovisku se konstatuje, že zveřejňování fotografií a dalších osobních údajů dětí na internetu či v jiných médiích za účelem zprostředkování náhradní rodinné péče je v rozporu
se zákonem č. 101/2000 Sb. a nesplňuje základní podmínku přiměřenosti zpracování osobních údajů a je proto pro tyto účely nepřípustné. Osobní údaje dítěte je možno vždy předávat
nebo jinak zpřístupňovat pouze identifikovatelným a prověřeným zájemcům o náhradní rodinnou péči, kteří jsou krajským úřadem nebo MPSV vedeni v evidenci žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. Při zpřístupňování osobních údajů dětí těmto žadatelům je nutno ze strany příslušných orgánů zajistit, aby i tyto osoby nakládaly se získanými údaji v souladu se zásadami pro ochranu osobních údajů.

Celý text stanoviska je v příloze. Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/7250

PřílohaVelikost
Stanovisko_MPSV-osobni_udaje_deti.pdf187.69 KB