Špecializovaná pestúnska starostlivosť v Chorvátsku

Daniela Žilinčíková
Podnety z medzinárodného projektu Deinštitucionalizácia detí s vývojovými znevýhodneniami, ktorý realizovala Asociácia pre podporu inklúzie (API) v Záhrebe v Chorvátsku (pre pracovníkov štátnych organizácii, mimovládnych organizácii a pre špecialistov).

PřílohaVelikost
Specializovana_PS_v_Chorvatsku.pdf96.11 KB