Sourozenci a pěstounská péče

Zdeněk Matějček, Věduna Bubleová, Jiří Kovařík
Středisko náhradní rodinné péče

Sourozenecký vztah se jeví jako významný resilientní činitel, který působí v životě osob vyrůstajících v pěstounských rodinách.
Znamená to, že v osudu lidí vystavených kdysi nebezpečí psychické deprivace má funkci ochrannou či obrannou a přispívá (v součinnosti s jinými takovými činiteli) k příznivému vývoji daného jedince i přes výchozí nepříznivé podmínky.
Celý článek na http://www.rodina.cz/clanek2634.htm