Soubor vybraných dokumentů Rady Evropy v oblasti ochrany práv dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
DOPORUČENÍ Č. R (84) VÝBORU MINISTRŮ ČLENSKÝM STÁTŮM O RODIČOVSKÝCH POVINNOSTECH
DOPORUČENÍ Č. R (87) VÝBORU MINISTRŮ ČLENSKÝM STÁTŮM O PĚSTOUNSKÝCH RODINÁCH
DOPORUČENÍ Č. R (89) VÝBORU MINISTRŮ ČLENSKÝM STÁTŮM O PŘÍSPĚVCÍCH VYPLÁCENÝCH PO ROZVODU
REZOLUCE 1099 (1996) o sexuálním vykořisťování dětí
DOPORUČENÍ Č. R (98) VÝBORU MINISTRŮ ČLENSKÝM STÁTŮM O RODINNÉ MEDIACI
DOPORUČENÍ Č. R (98) VÝBORU MINISTRŮ ČLENSKÝM STÁTŮM O ZAPOJENÍ DĚTÍ DO RODINNÉHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
Doporučení 1371 (1998) Zneužívání a zanedbávání dětí
Doporučení 1443 (2000) Mezinárodní osvojení – respektování práv dětí
Doporučení R (2002) Výboru ministrů členským státům o právním postavení osob přijatých pro účely sloučení rodiny
Rezoluce 1291 (2002) Mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů
Rezoluce 1307 (2002) Sexuální vykořisťování dětí – nulová tolerance
Doporučení 1639 (2003)Rodinná mediace a rovnost mužů a žen
Doporučení 1698 (2005) Práva dětí v ústavních zařízeních – následný dokument k doporučení Parlamentního shromáždění 1601 (2003)
Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu
zneužívání
Doporučení 1778 (2007) Dětské oběti – ukončení všech forem násilí, vykořisťování a zneužívání
Evropská úmluva o osvojení dětí (revidovaná) Štrasburk, 27. 11. 2008

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/7241

PřílohaVelikost
Dokumenty RE.pdf1.56 MB