Slovenské úrady práva dieťaťa neochraňujú, naopak porušujú ich.

Verejná ochrankyňa práv SR vo svojej aktuálnej správe k ochrane maloletých občanov SR, ktorí sa ocitli v cudzine, kriticky hovorí o neochote a nekonaní príslušných úradov Slovenska

Príslušné slovenské úrady práva dieťaťa neochraňujú, naopak – často ich porušujú, a to svojou neochotou, nekonaním v záujme detí, odmietaním spolupráce a nezáujmom o dieťa – takto verejná ochrankyňa práv zhrnula postup viacerých slovenských orgánov verejnej správy v prípadoch maloletých detí občanov SR, ktoré sa v cudzine ocitli bez starostlivosti svojich rodičov.

Jana Dubovcová na tlačovej besede zverejnila svoju Správu, ktorá vznikla na základe dôkladného preskúmania 95-tich spisov. Tie si Kancelária verejného ochrancu práv vyžiadala z Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže v reakcii na opakujúce sa prípady maloletých detí, ktoré sa v cudzine ocitli bez starostlivosti rodičov.

Správa poukazuje na vážne nedostatky vo fungovaní Centra; Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny; Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a čiastočne poukazuje aj na postup Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

„Správa je založená na faktoch. A práve niektoré fakty by sa mali stať mementom pre zamestnancov štátu, ktorí svoju prácu vykonávajú formalisticky, pre ktorých bol, a možno ešte stále je, pojem „najlepší záujem dieťaťa“ iba nič nehovoriacou frázou,“ konštatuje vo svojej správe verejná ochrankyňa práv. Podľa Jany Dubovcovej by si práve na týchto prípadoch mali úradníci uvedomiť, že výsledkom ich práce nie je úradný spis v archíve, ale dotýka sa životov konkrétnych ľudí. V niektorých prípadoch dokonca tvrdo a neodvratne zasiahli konkrétne rodiny a zmenili osudy jej členov, vrátane maloletých detí. Celú správu si môžete prečítať tu: http://www.vop.gov.sk/files/prava%20dietata.doc