Role rodičů, pečovatelů při práci s traumatizovaným dítětem

Pavla Doležalová
V příspěvku bude zmíněna problematika traumatu, především v dětském věku, jeho charakteristiky, typy a vliv na chování. Mnohé traumatogenní podněty a faktory ovlivňující trauma mohou být podceněny. Nedostatek informací o nich může vest k nevhodným intervencím, které mohou dítě retraumatizovat a jeho reakce se mohou manifestovat v rizikovém chování vůči sobě nebo druhým, vyústit do různých podob symptomů i poruch osobnosti. Budou uvedeny formy adaptace na trauma a komplexní vliv na rozvoj osobnosti. Při snižování vlivu traumatu hrají významnou roli především rodiče, ale i pečovatelé, pedagogové, a to především ve vytváření vhodného sociálního prostředí a podnětných sociálních interakcí, adekvátních terapeutických interevencí, s dostatečnou mírou objektivních znalostí z této oblasti.

Převzato z http://www.msmt.cz/file/12084/

PřílohaVelikost
MO_ROLE_RODICU_S_TRAUMATIZOVANYM_DITETEM.pdf180.64 KB