Prováděcí vyhláška k zák. 359/99 Sb.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 473/2012 Sb. v částce 177/2012.
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/12-473.htm

Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 401/2012 Sb. v částce 147/2012
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/12-401.htm