Profesionálne rodiny a ochrana dieťaťa

Odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Stanovisko rozoberá súčasný stav umiestňovania detí do profesionálnych rodín predovšetkým z hľadiska dodržiavania práv dieťaťa a prináša konkrétne odporúčania, ako ešte lepšie zabezpečiť najlepší záujem dieťaťa.

Celý text stanoviska je na http://www.snslp.sk/#page=2191