Prezentace o náhradní rodinné péči

doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Právnická fakulta, Masarykova univerzita

Instituty náhradní rodinné péče

Prezentace představuje jednotlivé instituty náhradní péče o dítě v rodině a vysvětluje jejich podstatu a účel (osvojení, pěstounská péče, svěření do péče, za určitých podmínek také poručenství). Poukazuje na význam výchovy dítěte v přirozené rodině. Zdůrazňuje, že všechny instituty náhradní péče je třeba chápat jako náhradní v plném a pravém slova smyslu.

Prezentace ke stažení na http://is.muni.cz/elportal/estud/praf/ps07/r_pravo/texty/pages/nahradni0...

Osvojení

Prezentace je soustředěna na vysvětlení cíle a účelu institutu osvojení, zejména s ohledem na lidskoprávní aspekt věci. Pozornost je věnována zejména souhlasu rodičů s osvojením jejich dítěte (problematice tzv. právně volného dítěte) a souhlasu dítěte s touto závažnou statusovou změnou.

Prezentace ke stažení na http://is.muni.cz/elportal/estud/praf/ps07/r_pravo/texty/pages/nahradni0...

Pěstounská péče

Prezentace vysvětluje účel a cíl pěstounské péče, zejména s ohledem na její nové – soukromoprávní pojetí. Jsou představeny jednotlivé typy pěstounské péče upravené zákonem o rodině (pěstounská péče v nukleární rodině, příbuzenská, realizovaná v dětských vesničkách S. O. S., pěstounská péče na přechodnou dobu – tzv. profesionální), práva a povinnosti pěstounů a financování pěstounské péče státem.

Prezentace ke stažení na http://is.muni.cz/elportal/estud/praf/ps07/r_pravo/texty/pages/nahradni0...