Převedení školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy z rezortu MŠMT do gesce rezortu MPSV

PhDr. Pavel Janský, ředitel Dětského diagnostického ústavu Hradec Králové
V současné době (březen 2007 -pozn. VZD) probíhají diskuze a jednání vedoucí k zásadní změně v legislativním postavení školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. V rámci snahy sjednotit rozšířený kontext sociální práce, včetně veškeré příslušné agendy pod jediný resort, mohlo by dojít k převedení školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí.
K tomuto návrhu jsme připravili několik argumentů, které jsme se rozhodli publikovat i na našich stránkách a jsou tak k dispozici širší veřejnosti.

Převzato z http://www.ddu-hk.cz/aktualne/problematika.htm

PřílohaVelikost
Duvody_proti_prevedeni_skolskych_zarizeni.pdf78.82 KB