Právo na dětství

www.pravonadetstvi.cz

Informace obsažené na této webové stránce poskytují dětem, laické veřejnosti i odborníkům množství různých materiálů a podkladů týkajících se práv dítěte. Všechny pak posilují víru v to, že každé dítě musí dostat příležitost dosáhnout svého plného potenciálu. Každé dítě má právo na dětství.