Pět 5 v rozvoji identity dítěte jiné kultury

Mgr. Martina Vančáková, Středisko náhradní rodinné péče
Ke stažení na http://nahradnirodina.cz/files/File/pet_p.pdf