Pestúnska starostlivosť a kontakty s biologickou rodinou

Daniela Žilinčíková, Návrat, o.z.

Čo napomáha dobrým kontaktom

Po 4 rokoch vzájomného odlúčenia a nekontaktovania došlo k stretnutiu 7 ľudí: 2 biologickí rodičia, ich najmladšia dcéra, ich 2 deti, ktoré žijú štvrtým rokom v pestúnskej rodine a obaja pestúnski rodičia.
Stretnutie sa uskutočnilo na podnet biologických rodičov, ale cesta k nemu viedla poctivým procesom prípravy na všetkých stranách.

Pamätám si, že na začiatku toho všetkého bola bolesť detí, ktoré sa v priebehu niekoľkých týždňov dostali zo svojej rodiny do pestúnskej starostlivosti – avšak na druhý koniec republiky. Dlhé roky bolo ticho. Nikto asi dnes nevie, čím všetkým prešli deti, pestúni a biologickí rodičia: koľko bolesti, strát, žiaľu, ale aj hnevu a výčitiek zaznelo.
Po 4 rokoch sa biologickí rodičia uchádzali o kontakt s deťmi. Majú naň právo. Rovnaké právo majú však aj deti a predsa 4 roky ku kontaktu nedochádzalo. Prečo teraz? Prečo by teraz deti mali chcieť?

Pri počiatočnom rozhovore s biologickými rodičmi : asi 6 mesiacov pred stretnutím s deťmi, bol biologický otec plný hnevu. Obviňoval pestúnov zo zarábania na deťoch, z krádeže detí a pod.....Biologická matka bola zvažujúca, v zásade rozumela situácii a bola pripravená načúvať. Obaja však cítili nespravodlivosť a smútok. Potrebovali nám dôverovať, aby spolupracovali. Stáli sme pri nich a trpezlivo sme ich previedli prípravou na kontakt s deťmi, ktoré žijú v inej rodine : spolu to bolo asi 10 hodín stretnutí, individuálnych konzultácií a osobnej podpory. Hneď na začiatku prípravy sme však požiadali našich kolegov, ktorí poznali pestúnsku rodinu, o prípravu pestúnskej rodiny a detí na kontakt s biologickou rodinou .
Pre pestúnsku rodinu to bol zo začiatku šok...je to určite náročné, keď sa celé roky biologická rodina neozýva a potom odrazu chce kontakt s deťmi. Napriek počiatočným obavám, pestúnska rodina porozumela čo je dôležité pre deti. Preto jej pracovníci Návratu a pracovník SPO poskytli podporu vo forme asi 10 hodín . V rámci prípravy pestúnskej rodiny a detí na kontakt s biologickou rodinou boli otvorené témy:

 • prečo je stretnutie s biologickou rodinou detí dôležité pre deti,
 • čo sa dá urobiť, aby sa cítili všetci čo najviac v bezpečí,
 • ako pripraviť deti na stretnutie s rodičmi...
 • moje strachy a obavy
 • ako sa postarať o seba, aby som bol pri kontakte s biol. rodinou v pohode a bol oporou deťom

Až po tomto procese prípravy sa začal konkretizovať termín stretnutia: pamätám si, že sa písali listy – listy biologických rodičov deťom a listy od detí s pomocou pestúnov biologickým rodičom.

Biologická rodina tiež absolvovala prípravu na kontakt so svojimi deťmi, ktoré žijú dlhodobo v pestúnskej rodine. Obsahom prípravy boli tieto témy:
píšeme prvý list našim deťom po 4 rokoch (ako ho napísať, aby bol dostatočne ohľaduplný aj k deťom, aj k pestúnom)

 • čím prešli deti po odlúčení od svojej rodiny
 • čo znamená, že deti žijú v inej rodine ( je normálne, že si zvykli a je normálne, že majú pestúnov radi)
 • naše strachy a obavy...budú nás deti chcieť?
 • Ako sa pripraviť na stretnutie s deťmi? Ako komunikovať s deťmi? Ako komunikovať s pestúnmi?

Samotná príprava konkrétneho stretnutia po absolvovaní prípravy pre obe strany obsahovala konkretizáciu miesta stretnutia, času a podmienok zrealizovania stretnutia.

Komunikáciu medzi oboma rodinami v tejto etape sprostredkovával jeden pracovník Návratu.
Obe strany sa chceli stretnúť na neutrálnej pôde. Vzhľadom k deťom náš pracovník navrhol priestory Centra rozvoja rodičovských zručností BAZALKA. Boli to priestory, ktoré biologická rodina poznala, boli zariadené priateľsky k rôznemu veku detí plyšové i gumené hračky, fit lopty, detská tabuľa na kreslenie, kocky a stavebnice, bábiky, koberec na hranie na zemi. V priestoroch sa dala uvariť káva a čaj a priestory majú rodinnú atmosféru.
Obe strany vyjadrili žiadosť, aby pri kontakte bol pracovník Návratu, ktorému dôverovali.
Stretnutie nakoniec prebiehalo v pokojnej atmosfére, veľké emócie boli na oboch stranách eliminované v procese prípravy. Počas stretnutia náš pracovník urobil spoločné fotky, ktoré po stretnutí dostali obe strany ako pamiatku spoločného stretnutia.

Po stretnutí bol pracovníkmi Návratu u detí, pestúnov, i biologických rodičov overený dopad stretnutia na nich a ich pocity. Zároveň boli prerozprávané so všetkými stranami možnosti a očakávania ďalších kontaktov a podpory vzájomných vzťahov.

Príklad dobrej praxe - zhrnutie:
Podporujeme pestúnsku rodinu a biologickú rodinu vo vzájomných kontaktoch:

 • 1.príprava pestúnskej rodiny a detí v rozsahu cca 10 hodín (množstvo času je potrebné prispôsobiť potrebám detí a potom dospelých)
 • 2.príprava biologickej rodiny a detí v rozsahu cca 10 hodín (množstvo času je potrebné prispôsobiť potrebám detí a potom dospelých)
 • 3.podpora oboch strán pre písanie listov
 • 4.príprava 1. stretnutia s účasťou oboch strán (je vhodné citlivo a ohľaduplne rešpektovať obavy, ale aj očakávania všetkých strán)
 • 5.1. stretnutie v prostredí priateľskom deťom, spoločné fotky (snažíme sa o čo najpríjemnejšiu atmosféru)
 • 6.podpora detí po stretnutí (množstvo času podpory prispôsobujeme potrebám detí)
 • 7.podpora pestúnskej rodiny po stretnutí,
 • 8.podpora biologickej rodiny po stretnutí

Čo bolo oporou pestúnskej rodine :

 • komunikácia a podpora pomáhajúceho profesionála, ktorému dôverovali, v celom procese
 • dostatočný časový priestor na spracovanie nových informácii
 • podpora pre prípravu detí ku kontaktu
 • ochrana súkromia rodiny
 • rešpektovanie pocitov pestúnov
 • bezpečné miesto stretnutia (neutrálna pôda)
 • pomáhajúci profesionál pri kontakte

Čo bolo oporou biologickej rodine:

 • komunikácia a podpora pomáhajúceho profesionála, ktorému dôverovali, v celom procese
 • sprevádzanie procesom a vysvetľovanie postupnosti krokov
 • rešpektovanie pocitov biologickej rodiny
 • bezpečné miesto stretnutia (neutrálna pôda)
 • pomáhajúci profesionál pri kontakte
 • spoločné fotky zo stretnutia

Čo bolo oporou deťom?

 • pohoda na strane pestúnov v procese prípravy na kontakt
 • list od rodičov
 • miesto stretnutia s rodičmi v prostredí priateľskom deťom
 • príjemná atmosféra stretnutia
 • pokojné emócie v kontakte medzi biologickými rodičmi a pestúnmi počas stretnutia

zilincikova@navrat.sk