Péče o děti do 3 let

Péče o děti do 3 let
Zrušit kojenecké ústavy? Ano, ale ne teď. A proč ne teď? Právě teď!
Mgr. Ria Černá

Sociální pracovnice a psycholožka Mgr. Ria Černá ve svém příspěvku s názvem Zrušit kojenecké ústavy? Ano, ale ne teď. A proč ne teď? Právě teď! se zamýšlí nad tématem rušení kojeneckých ústavu, shrnuje klady a polemizuje s negativy, se kterými přichází zastánci ústavních zařízení.
Více se dozvíte na http://www.cijedite.cz/?nav=temata/pece-o-deti-do-3-let.html&comment=11

Péče o děti do 3 let
Pozor na mantinelismus (neboli ode zdi ke zdi)
PhDr. Miloslav Kotek

Psycholog PhDr. Miloslav Kotek ve svém příspěvku shrnuje základní teze péče o ohrožené děti, a to význam péče vlastní rodiny a nutnost prevence jejího selhání, a potřebu dítěte navazovat trvalé hluboké vztahy, což je mu umožněno jen v některých formách péče. Autor na závěr vyjadřuje svůj názor na rušení kojeneckých ústavů.
Celý text najdete na http://www.cijedite.cz/?nav=temata/pece-o-deti-do-3-let.html&comment=14