Otázky z oblasti pěstounské péče

Mgr. Jan Folda (editor), PhDr. Věduna Bubleová, Jana Frantíková, DiS., Mgr. Lada Chaloupková, Mgr. Klára Konvalinová, MUDr. Halka Korcová, PhDr. Pavel Pokorný, MUDr. M ilada Radosová, Mgr. Iva Rainerová, Bc. Karin Řeháková, PhDr. Hana Ščibranyová, Mgr. Zdeňka Tmějová, Mgr. Rebeka Trepačová, Alena Vávrová

Publikace je výstupem vzdělávacího projektu pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči.
Obsahuje základí údaje o formách NRP u nás, další kapitoly o vztacích dětí a rodičů v NRP, identitě dítěte, sourozeneckých vztazích, specifikách romských dětí v NRP, videotréniku interakcí a další.

Publikaci vydaly SOS dětské vesničky a je ke stažení na http://www.sos-vesnicky.cz/nase-cinnost/ochrana-prav-deti/analyzy-inform...