Odebrání dítěte ze sociálních důvodů jako porušení Úmluvy

Mgr. Kateřina Hrubá

Evropský soud pro lidská práva (dále jako „ESLP“) se v jednom ze svých nejčerstvějších rozhodnutí vyslovil ve věci nařízení ústavní výchovy nezletilého

dítěte za situace, kdy byla důvodem pro rozhodnutí českého soudu nevyhovující ekonomická a bytová situace biologické rodiny dítěte. V případě, který bude níže v základních rysech přestaven, ESLP shledal stěžovateli tvrzené porušení článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a přiznal stěžovatelům vůči státu právo na náhradu nemajetkové újmy ve výši 10.000 Euro.

Celý článek naleznete na http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=116