Novela zákona o sociálně právní ochraně přijata

7.11.2012 přehlasovala Poslanecká sněmovna 104 hlasy veto prezidenta republiky. Novela zákona je tímto definitivně schválena.
Text novely je k dispozici na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=564&ct1=11