Náhradní péče na Slovensku a její srovnání s Českou republikou s důrazem na náhradní rodinnou péči

Autorem slovenské části textu je Nadácia Rozum a Cit – zpracovala Mgr. Jana Decká. Autorem české části textu je Občanské sdružení Rozum a Cit – zpracovala Barbora Holá DiS.
Náhradná starostlivosť na Slovensku

  • Základné informácie o formách náhradnej starostlivosti
  • Sprostredkovanie pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia
  • Inštitucionálne zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti v rámci štátu
  • Práca mimovládnych organizácií v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti
  • Legislatívna úprava
  • Kľúčové problémové oblasti

Srovnání některých skutečností v oblasti náhradní péče u nás a na Slovensku
Celý článek je na http://pestounskapece.cz/slovensko.php