Monitoring stavu sociálně-právní ochrany dětí do tří let věku umístěných do kojeneckých ústavů a dětských domovů

Český helsinský výbor, 1999. 21 s.

Výsledná zpráva projektu Oddělení právních analýz uskutečněného ve spolupráci ČHV a Nadace Terezy Maxové za finanční podpory Nadace rozvoje občanské společnosti z programu PHARE Komise Evropské Unie. Zjištěná data jsou zpracována rovněž do tabulek a grafů.

K přečtení v příloze.

Převzato z http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2004120103

PřílohaVelikost
Monitoring_deti.doc186.5 KB