Monitoring problematiky ohrožených dětí v České republice

Miloš Staněk, Median, s.r.o., Nadace Sirius

Nadace Sirius mapuje problematiku pomoci dětem v ČR. Cílem monitoringu je zjistit, které problémy dětí jsou nejnaléhavější, jaké podmínky pro jejich řešení a prevenci poskytuje stát ve své legislativě a jak vnímají potřeby dětí a rodin státní orgány, neziskové organizace, odborná i laická veřejnost.

Výsledky poskytují relevantní podklady pro efektivní grantové řízení: usnadňují výběr vhodných projektů a detekují chybějících řešení. Nadace Sirius získané údaje využije i k posílení informovanosti české veřejnosti o situaci v oblasti ochrany dětí.

V první fázi je monitoring zaměřen na ohrožené dítě v ČR.

Převzato z http://www.nadacesirius.cz/ke-stazeni/

PřílohaVelikost
Monitoring_problematiky_ohrozenych_deti.pdf684.29 KB