Mezinárodní analýza situace mladých lidí odcházejících z náhradní péče

SOS Children’s Villages
SOS Children’s Villages (SOS Dětské vesničky) přináší zprávu o situaci mladých lidí, kteří po dosažení zletilosti opouštějí náhradní péči v Evropě a Střední Asii. Zpráva se skládá ze 13 přehledů situace v jednotlivých zemích: Albánii, Ázerbajdžánu, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Estonsku, Francii, Gruzii, Kyrgyzstánu, Polsku a Ruské federaci. Obsahuje také postřehy samotných mladých lidí a závěr, jehož autorem je Mike Stein, uznávaný odborník v oblasti opouštění náhradní péče.
Informací o mladých lidech, kteří odcházejí z náhradní péče, a jejich situaci je velice málo. Ve snaze překlenout tuto informační propast a poskytnout podklady lidem, kteří mohou v této oblasti rozhodovat, SOS Children’s Villages vytvořily mimořádný přehled podmínek, za nichž mladí lidé v Evropě a Střední Asii opouštějí alternativní péči. Zpráva je hlavní publikací kampaně I matter (Na mně záleží) a zdůrazňuje osobní, sociální, právní a administrativní výzvy, které stojí před lidmi odcházejícími z náhradní péče. Ukazuje také na slabiny v legislativě i praxi a poskytuje cílená doporučení.
Odhalení studie nejsou překvapivá: ve sledovaných zemích je proces přípravy na opuštění péče a následný přechod do dospělosti zatížen chronickými problémy. Mezi opakující se témata, která se objevují bez ohledu na národní hranice, patří potíže s hledáním bydlení, finanční výpadky, rizika zneužití a emocionální trápení mladých lidí. Tato zjištění vyzdvihují důležitost deinstitucionalizačních snah, národních standardů a rozšiřování dobré praxe.
Z faktů obsažených ve zprávě je zřejmé, že mladí lidé, kteří dnes v Evropě a Střední Asii opouštějí náhradní péči, často čelí nepřekonatelným problémům. Přestože několik evropských zemí již začalo zavádět opatření, která mají zlepšit situaci mladých lidí odrůstajících z náhradní péče, je v této věci naléhavě třeba dalších aktivit.

Převzato z http://www.sos-childrensvillages.org/Focus-areas/Child-rights/Child-righ... , kde je také celá zpráva ke stažení