Metodiky přípravy pěstounů

Amalthea, o.s.

Pro transformaci systému péče o ohrožené děti je kromě posílení služeb pro rodinu a dítě zásadní aktivní vyhledávání nových zájemců o pěstounství a adopci, jejich kvalitní příprava a vyhodnocení kompetencí k výkonu náhradní rodinné péče a také následné služby doprovázení (podpora, vzdělávání a kontrola).
Amalthea o.s. zpracovala metodiky těchto tří procesů (nábor, příprava a doprovázení), které mohou být inspirací pro všechny subjekty činné v oblasti náhradní rodinné péče a otevření diskuze, jak by mohly a měly být tyto procesy nastaveny.

Metodiky včetně oponentních posudků lze stáhnout na stránkách http://www.amalthea.pardubice.cz/ostatni_projekty_nrp_systemova_zmena.htm