Manuál služby asistovaný kontakt

Sdružení pěstounských rodin

Manuál je jedním z výstupů projektu Sdružení pěstounských rodin. Účelem Manuálu služby Asistovaný kontakt je vytvoření praktického návodu pro realizaci asistovaných setkání a stanovení podmínek a průběhu poskytování služby tak, aby se uživatelé cítili bezpečně. Má tím umožnit snadnou orientaci ve všech činnostech a kompetencích pracovníků podílejících se na této službě.
Tento text je primárně zaměřen na pěstounskou péči. Další druhy náhradní rodinné péče jsou zmíněny spíše okrajově, v samostatné kapitole s názvem Legislativní rámec, kde jsou podrobně
popsány a vysvětleny nejdůležitější rozdíly v dílčích formách náhradní rodinné péče v souvislosti s touto problematikou.

Převzato z http://www.pestouni.cz/pestouni/projekty/cz/12/projekt-asistovany-kontakt/

PřílohaVelikost
Manual_sluzby_Asistovany_kontakt.pdf787.69 KB