Letos si připomínáme 30. výročí vzniku Úmluvy o právech dětí

Tisková zpráva MPSV

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/letos-si-pripominame-30-vyroci-vzniku-umluv...

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Umluva_o_pravech_ditete.pdf/9...

V listopadu si připomínáme 30. výročí vzniku Úmluvy o právech dítěte, která je nejvýznamnějším právním dokumentem v oblasti ochrany práv dítěte a byla přijata Valným shromážděním Organizace spojených národů 20. listopadu 1989. V ČR platí od 6. února 1991. Tato Úmluva přiznává všem dětem na celém světě základní lidská práva a účastnické státy zavazuje k zakotvení konkrétních opatření na ochranu práv dětí ve svém zákonodárství. Jak je to s ochranou práv dětí v ČR? Jaké aktivity podniká MPSV? Znáte komiksovou Úmluvu pro děti?
Konkrétními právy jsou např. právo znát své rodiče a právo na jejich péči, práva na ochranu před jakýmkoliv týráním, zneužíváním či nedbalým zacházením, právo na zajištění ochrany a pomoci poskytované státem, pokud je dítě zbaveno rodinného prostředí nebo právo na respektování soukromí dítěte. Úmluva pamatuje rovněž na práva dětí ve specifických situacích, jako jsou děti se zdravotním znevýhodněním, děti náležející k menšinám, děti omezené na svobodě nebo děti v postavení uprchlíků. Stát má zároveň povinnost poskytnout pomoc rodičům se zabezpečením životních podmínek dítěte.
K práci s dětmi lze využít komiksovou verzi Úmluvy, která děti seznámí se základními právy, a to formou mikropříběhů. Odborníci mohou využít překlad Úmluvy, včetně souvisejících dokumentů, jakou jsou komentáře Výboru pro práva dítěte.
Aby děti mohly vyrůstat se svými rodiči
MPSV v současné době realizuje projekt Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR, jehož smyslem je podpořit kraje v naplňování základního práva dětí na život v rodině. Na realizaci projektu se shodli zástupci tří klíčových ministerstev, mezi které je rozdělena agenda péče o ohrožené děti (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví). Více o projektu najdete na webu pravonadetstvi.cz, ZDE.
Konference – 3. 12. 2019
U příležitosti 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte Valným shromážděním OSN pořádá MPSV ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky konferenci, která se za účasti předních odborníků a významných osobností uskuteční dne 3. 12. 2019 v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně. Konference bude zacílena na implementaci Úmluvy o právech dítěte v České republice a zaměří se také na otázky týkající se toho, co prospívá či naopak brání jejímu účinnému naplňování.
Tiskové oddělení MPSV