Kódex ochrany detstva na území mesta Banská Bystrica

Detstvo môže byť v Banskej Bystrici ešte viac chránené
15 organizácií vytvorilo 10 bodový etický dokument na ochranu detstva. Zavedenie týchto etických pravidiel do praxe organizácií, ktoré pomáhajú rodinám s deťmi, môže priniesť dostupnejšie a vzájomne prepojené kvalitnejšie služby. V najbližšom období sa Kódex ochrany detstva bude zavádzať do praxe.

Více na http://bb.mestorodiny.sk/

PřílohaVelikost
Kodex_ochrany_detstva.pdf235 KB