Kartičky pro rodiče dětí v dětských domovech

Materiály občanského sdružení STŘEP
Kartičky informují rodiče jednoduchou formou, co je pro jejich dítě důležité. Pomáhají vyznat se v situaci. Vysvětlují důležitost udržení kontaktu mezi rodinou a dítětem. Poskytují informace o tom, kde hledat pomoc a podporu, v praxi pomáhají naplňovat práva dětí i rodičů.
Byly vytvořeny tři verze kartiček pro rodiče tak, aby v nich byly zastoupeny všechny instituce, které do kontaktu s rodiči vstupují - SPOD, dětské diagnostické ústavy a dětské domovy.

Více informací a kartičky ke stažení najdete na http://www.strep.cz/antidiskriminace.php