Je příspěvek na úhradu péče výživným?

Mgr. David Zábranský

Tento článek se v širším rámci zabývá pojmem „výživné“ tak, jak je tradován v českém právním řádu

(a to s ohledem na jeho vágní určení, s přihlédnutím k tomu, že jiné určení fakticky ani možné není a do určité míry ani žádoucí), v užším rámci zkoumá vztah mezi povinnostním obsahem pojmu „výživné“ a obsahem pojmu „příspěvek na úhradu péče“ (dříve tzv. ošetřovné) dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.
Celý článek najdete na http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=152