Jak jsou vybírání pěstouni?

Nikki Luke and Judy Sebba
Research in Fostering and Education, University of Oxford
Přehled literatury o nástrojích užívaných k výběru pěstounských rodin

Jak vybíráme vhodné pěstounské rodiny? Výběr nejvhodnějších ldií je klíčový pro kvalitu a stabilitu péče, zároveň se jedná o komplexní proces. Poskytovatelé služeb v oblasti pěsotunské péče vyvinuli řadu nástrojů, které mohou být v procesu výběru využity, tvoří však jen část celého procesu.
Používají se k hodnocení charakteristiky osobnosti, prostředí a potenciálu zájemců o pěsotunskou péči. Obvykle jsou důkladně prověřeny jejich silné stránky a schopnosti během různých procesů, včetně pohovorů, doporučení, studium dokumentace nebo s využitím dalších nástrojů.
Hlavním cílem je zjistit předpoklady pro dlouhodobé umístění dítěte, i kdž realističtěji tyto nástroje mohou identifikovat oblasti, v nichž pěsotuni potřebují další rozvoj, podporu nebo vzdělávání.
Před rozhodnutím, které násroje si poskytovatel zvolí, potřebuje vědět, jak se tento nástroj osvědčil a jakou skýtá záruku úspěšné pěsotunské péče.
Tento přehled mezinárodních výzkumů se zaměřuje na nástroje, které byly vyvynuty, aby poskytovatelům pomohly vybírat "dobré" pěstounské rodiny. Účelem studie bylo posoudit vhodnost současných nástrojů posuzování na základě dostupných důkazů o jejich přínosech pro kvalitní péči.
Hlavnímy otázkami studie bylo:
Jaké nástroje k posuzování vhodnosti náhradních rodin jsou v současné době využívány státními i nestátními posktyovateli služeb v oblasti náhradní rodinné péče?
Jaké jsou údaje o přínosech těchto nástrojů a zda přispívají k posouzení úspěšnosti budoucího umístění?

Celý text studie k dispozici na http://reescentre.education.ox.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2013/0...