Intenzivní pěstounská péče jako alternativa k ochranné výchově v Anglii

"Multi-dimensional Treatment Foster Care (MTFC)" - pěstounská péče jako multidimenzionální program pochází ze začátku 80. let z USA, státu Oregon. Jedná se o specifický přístup určený pro děti a mladistvé, kteří trpí vážnými poruchami chování, mají zkušenost s trestnými činy, apod.

"Intensive Fostering” - intenzivní pěstounská péče je jedním z takových programů jako alternativa k ochranné výchově pro děti a mladistvé s výraznými potížemi chování a pácháním trestné činnosti. Dá se považovat za komunitní opatření se zaměřením přímo na faktory, které zapříčiňují či přispívají k delikventnímu chování.

Intenzivní pěstounská péče je jako pilotní projekt realizována v Anglii. MTFC programy se snaží implemetnovat i jiné evropské země, např. Holandsko a Švédsko, nicméně Anglie je jediné místo, kde je tato iniciativa plošná a to na národní úrovni.

Intenzivní pěstounská péče probíhá v délce 6 až 12 měsíců pro jedno individuální dítě či mladistvého s komplexní podporou pro celou rodinu. Jde o model vycházející z dosahování bodů a úrovní jako odměny za vhodné a žádoucí chování.
Přístup je postaven na povzbuzování a podporování i drobných, dílčích úspěchů dotyčného, který se učí a v praxi zkouší nové dovednosti v podpůrné atmosféře.
Mladistvý je po tuto dobu umístěn do péče speciálně vyškolených pěstounů, event. pěstouna, a to mimo svou lokalitu se záměrem vytrhnout ho z dosavadního prostředí.
Program je rozfázován do tří základních fází a má velmi přísná pravidla, o kterých je dotyčný předem informován. Obecně platí zákaz vyzývavého, nepřiměřeného oblékání, kouření či vlastnění pornografických materiálů.
V počáteční fázi např. není povolený kontakt s příbuznými, mobilní telefon, kapesné, nové tetování či piercing. Po celou dobu je povinná docházka do místní školy, s motivací k zapojení se do vhodných školních i volnočasových aktivit. Docházka do školy je přísně kontrolována každodenními podpisy vyučujících stejně tak příprava do školy a domácí úkoly.
Chování v domácnosti pěstounů, ve škole i ve volném času je vyhodnocováno a odměňováno. Za dodržování pravidel se dají získat body navíc a postoupit do další úrovně - tzn. zajistit si postupně např. přístup k telefonu, kapesné či se vidět s příbuznými, atp.

S mladistvým pracuje po celou dobu individuální terapeut a další odborník se zaměřením na vyhledání vhodného programu volného času, aktivit a nácviku režimu dne a přímé spolupráci se školou. Rodině je paralelně poskytována rodinná terapie. Nad průběhem celého programu dohlíží supervizor.
Tým odborníků pracuje velmi úzce a intenzivně s mladistvým, pěstouny, školou i rodinou současně.
Po úspěšném absolvování programu pokračuje práce s mladistvým a jeho rodinou i v místě bydliště včetně pomoci s vyhledáním vhodných aktivit a pokračování v nové náplni volného času.

Všichni pěstouni pro intenzivní formu pěstounské péče jsou registrování a školeni místní samosprávou a vyžaduje se od nich speciální školení v rámci MTFC modelu stejně jako dostatečné povědomí o závadovém a delikventním chování, právní povědomí. Dále jsou speciálně školeni v otázkách rozvoje mladistvých, specificích puberty a adolescence, komunikace s touto skupinou, zvládnutí potížích v chování, omezeních možných např. zdravotních rizik (drog, alkoholu, apod.). Pěstouni pro tuto formu pěstounské péče se aktuálně nestarají o jiné dítě či mladistvého ve své domácnosti.

Podpůrní pracovníci z týmu pracují s:

  • mladistým na rozvoji sociálních dovedností a změně chování a přístupu
  • původní rodinou s nabídkou spektra podpůrných možností - rodinné terapie, poradenství, nácvik rodičovských dovedností, změny přístupu k mladistvému, přípravy na jeho návrat
  • pěstounskou rodinou zajištěním každodenního kontaktu se supervizorem k prodiskutování vzorců chování dítěte, mladistvého a odhalením všech problémů již u zrodu

Intenzivní pěstounská péče vyžaduje maximální zapojení mladistvého, klade na něj nemalé nároky. V řadě případů může úspěšnosti přispívat fakt, že dává šanci být dobrý, být chválen, být zodpovědný sám za sebe, něco dokázat a to zejména mladistvým, kteří jsou již s nálepkou delikventa považováni za ztracené a bez budoucnosti.
Za zamyšlení stojí i otázka finanční - investice do zdánlivě velkého týmu kolem jednoho problémového mladistvého při úspěšném absolvování programu a s jeho následným fungováním ve společnosti jistě společnosti ušetří nemalé částky do budoucna.

----------------------------------------------------------------------
Intenzivní pěstounská péče je realizována na národní úrovni od roku 2002, první umístění dětí a mladistvých v Anglii proběhla začátkem roku 2005.
V současné době se projekt jako pilotní realizuje v oblastech Hampshire a Staffordshire.
Intensive Fostering je v Anglii součástí legislativy, konkrétně Anti-social Behaviour Act z roku 2003.

Více informací na
http://www.mtfce.org.uk/general-info.htm
http://www.yjb.gov.uk/en-gb/search?q=intensive+fostering&c=All&pn=0
http://www.staffordshire.gov.uk/education/YouthOffending/WhatWeDo/Intens...

PřílohaVelikost
Manual Intensive Fostering Staffordshire FAQ.pdf189.53 KB