Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání jako pojem moderní pedagogiky
Mgr. Iva Pikalová
http://www.cijedite.cz/?nav=temata/inkluzivni-vzdelavani.html&comment=44
Inkluzivní vzdělávání pohledem ředitelky základní školy
Mgr. Jana Matoušová
http://www.cijedite.cz/?nav=temata/inkluzivni-vzdelavani.html&comment=45

Téma inkluzivního vzdělávání je zde prezentováno jako jedna z možných cest k naplňování základních práv dětí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Přínosem inkluze je zároveň i obohacení druhé strany - většinové společnosti, žáků, učitelů, rodičů, komunity, a to o zkušenost s porozuměním odlišnosti. Praxe v českém školství je ale vůči inkluzi spíše nedůvěřivá, stále probíhá spíše diskuze o smyslu než o nalézání cesty.