Evropská úmluva o výkonu práv dětí

European Convention on the Exercise of Children's Rights

Přijata Radou Evropy 25. ledna 1996 ve Štrasburku.Pro ČR platná od 1. 7. 2001 pod číslem zákona ve sbírce: 54/2001 Sb.
Tato úmluva má za cíl podporu práv dětí a ochranu jejich nejlepšího zájmu. Poskytuje procesní opatření, která umožní dětem vykonávat jejich práva, včetně povinnosti poskytnout jim relevantní informace potřebné k tomu, aby tak mohly učinit, a to zejména v rodinných řízeních před soudními orgány.
Mezi rodinná řízení, která mají zvláštní význam pro děti, jsou především ty o výchově, pobytu, přístupu, otázce rodičovství, právního opatrovnictví, ochraně před krutým či ponižujícím zacházení atd.
Stálý výbor zřízený podle úmluvy (T-ED) řeší otázky týkající se jejího výkladu a provádění, navrhuje změny, a pomáhá vnitrostátním orgánům, které vykonávají funkce uvedené v článku 12.2. úmluvy.

PřílohaVelikost
003699.pdf77.27 KB