Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí

Přijata Radou Evropy dne 20. května 1980 v Lucemburku. Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 22 odst. 1 dne 1. září 1983. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 16. dubna 1999. Pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 1. července 2000.

Při ratifikaci Úmluvy bylo učiněno prohlášení, že "Česká republika si v souladu s článkem 17 odst. 1 této úmluvy vyhrazuje možnost odmítnout uznání a výkon rozhodnutí o výchově dětí a o obnovení výchovy dětí v případech uvedených v článcích 8 a 9 Úmluvy, a sice z důvodů, jež jsou specifikovány v článku 10 odst. 1 Úmluvy".

PřílohaVelikost
003705.pdf130.14 KB