Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství

Přijata Radou Evropy dne 15. října 1975 Štrasburku. Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 2 dne 11. srpna 1978. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 26. dubna 2000. Pro Českou republiku vstoupila Úmluva v platnost dne 8. června 2001.

PřílohaVelikost
003704.pdf91.27 KB