Doživotní trest - "Romské děti v ústavní péči v České republice", červen 2011

Zpráva Evropského centra pro práva Romů
"Romské děti v ústavní péči v České republice z června 2011"

Ke stažení zde
http://www.errc.org/article/do%C5%BEivotni-trest-romske-d%C4%9Bti-v-usta...

Anglická verze "Life Sentence: Romani Children in State Care in the Czech Republic" ke stažení zde
http://www.errc.org/article/life-sentence-romani-children-in-state-care-...

www.errc.org