Dohody o výkonu pěstounské péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na stránkách MPSV jsou k dispozici informace o tom, jak uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče, jaký mají mít obsah, jak probíhá proces jejich uzavírání.
Je k dispozici také vzor dohody a správního rozhodnutí.
http://www.mpsv.cz/cs/14503