Do roku 2021 deti do 10 rokov v profesionálnych rodinách

„Je nevyhnutné naďalej zvyšovať počet detí umiestnených v profesionálnych rodinách. Tým, že dieťa vyrastá v rodinnom prostredí, vytvára si úplne iné citové väzby a nadväzuje úplne iné vzťahy k sebe a ľuďom okolo seba. Posilňujú sa jeho šance na úspešný a šťastný samostatný život,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ivan Juráš.

Deti v profesionálnej rodine zostávajú do času, kým sa môžu vrátiť do pôvodnej rodiny, alebo do času, kým sa pre ne nenájde náhradná rodina.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sa v Koncepcii zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 2012 -2015 zaviazalo zabezpečiť postupne starostlivosť v profesionálnych rodinách aj o stále staršie deti.

Podľa Koncepcie by malo byť umiestnené v profesionálnej rodine od 1. januára 2016 každé dieťa do osem rokov veku a od 1. januára 2021 každé dieťa do 10 roku veku. Samozrejme, pravidlom zostáva, že umiestnenie v profesionálnej rodine má pri dieťati v každom veku prednosť pred umiestnením v zariadení. V súčasnosti musia byť v profesionálnej rodine umiestnené všetky deti do 6 rokov .

Celý článok nájdete na: http://www.changenet.sk/?section=spr&x=637596