Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči

Mgr. Martina Vančáková
Středisko náhradní rodinné péče, o. s., Praha, 2011.

Tato příručka je určena především vám – zájemcům o náhradní rodinnou péči,
tedy budoucím pěstounům a osvojitelům, kteří se připravují na svou roli rodičů
přijatého dítěte. Součástí vaší přípravy je také vyjasnění a zpřesnění vašich před-
stav o tom, jaké dítě byste si přáli přijmout do svého života. Zamýšlíte se nad tím,
jak velké dítě by k vám mělo přijít: představujete si spíše péči o malého kojence,
batole, předškoláčka nebo školáka? Zvažujete, zda zvládnete péči o dítě s ně-
jakým onemocněním nebo handicapem. Přemýšlíte, do jaké míry by vám vaše
budoucí dítě mělo být podobné. Mezi tyto úvahy určitě také patří rozhodnutí,
zda by dítě, které k vám přijde, mělo být stejné národnosti jako vy nebo se může
svým původem od vás lišit. Tato příručka je zde pro vás, aby vám pomohla zori-
entovat se právě v posledně jmenované oblasti.

Příručka je k přečtení v příloze.

PřílohaVelikost
dite_jineho_etnika_v_nrp.pdf534.92 KB