Desatero pro náhradní rodiče

Prof. PhDr.Zdeněk Matějček, DrSc., Doc.MUDr. Zdeněk Dytrych, DrSc.
Jak a proč nás trápí děti. Praha, Grada, 1997

Materiál Střediska náhradní rodinné péče
Je jasné, že nelze nikoho chránit před nejrůznějšími problémy a těžkostmi, které přináší život – jde jen o to, abychom k tomu, co je nutné a na nás nezávislé, nepřidávali ještě sami svými postoji a svým jednáním zbytečně něco navíc. Pokusili jsme se sestavit své poznatky a zkušenosti do jakéhosi desatera, jež by nám tu mělo být nikoli přímým návodem, ale aspoň inspiračním vodítkem.

Celý dokument je ke stažení na http://nahradnirodina.cz/files/File/desatero_pro_nahr_rodice.pdf