Co se mohou pěstouni či osvojitelé dozvědět ze zdravotnické dokumentace

Materiál Střediska náhradní rodinné péče.
Ke stažení je na http://nahradnirodina.cz/files/File/pestouni_zdrav_dok.pdf