Cesta českého dítěte do ústavu (a zpět)

Úvodní "nulté" číslo Edice Otvíráme vydávané za podpory Nadace Terezy Maxové s názvem Cesta českého dítěte do ústavu (a zpět) rozebírá v souvislosti s chystanou reformou péče o děti srozumitelnou a poutavou formou argumenty odborníků pro i proti rušení dětských center a domovů.

Vedle tří klíčových rozhovorů s Miloslavem Macelou, Jaroslavou Lukešovou a Vědunou Bubleovou přináší první číslo Edice Otvíráme srovnání nákladů na ústavní a náhradní rodinnou péči u nás a ve světě a či třeba výňatky z doporučení Výboru pro práva dítěte OSN České republice.

---------------------------------------------------------------------------------
„Evropa rušila dětskou ústavní péči před čtyřiceti lety na základě výzkumu Čechů!“, říká v rozhovoru pro Edici Otvíráme ředitel odboru rodiny a dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Miloslav Macela, který vede tým pro přípravu reformy péče o děti. „Na konci by měl být systém, který by měl dokázat udržet většinu dětí v rodinném prostředí", říká.
Z jiného úhlu nahlížejí problematiku reformy pracovnice Dětského centra při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze – ředitelka Jaroslava Lukešová a psycholožka Markéta Hrdličková. „Dětská centra rušit můžeme. Ale musíme vědět, kdo jejich práci nahradí“, komentují chystanou transformaci někdejších kojeneckých ústavů.
Podle ředitelky Střediska náhradní péče Věduny Bubleové je k reformě nejvyšší čas. „Že děti mají vyrůstat nikoli v prostředí ústavů, ale v rodině, pochopila už většina zemí. Tento trend vychází z dlouhodobých výzkumů, které výmluvně ukazují, jak se psychická deprivace z dětství stráveného v ústavu později projeví a jaké negativní následky má.“

„Nabízíme tento magazín jako prostor, do nějž může vstoupit každý – a věříme, že každý si odsud i něco odnese. Jeden snad dosud nepovšimnutou souvislost, jiný možná pochopení stanovisek dosud protichůdně působících odborníků, a další se k diskusi třeba dokonce i přidá. V sázce je hodně. Péče o děti a ochrana jejich práv,“ píše v editorialu prvního čísla Tereza Maxová, patronka a předsedkyně správní rady Nadace Terezy Maxové dětem.

Pro rok 2012 je naplánováno vydání dalších čtyř čísel. .

První číslo Edice Otvíráme 1/2011 k přečtení zde http://www.nahradnirodina.cz/cesta_ceskeho_ditete_do_ustavu_a_zpet.html