Aplikace teorie reakce na ambivalentní podnět v oblasti náhradní rodinné péče

Mgr. Jeroným Klimeš, 2002
Teoretická část mé práce měla za úkol zevrubně popsat nejrozličnější reakce, které subjekt může vykazovat při kontaktu s ambivalentním objektem (ke stažení na http://jeronymklimes.webpark.cz/mojeprace/ ). V praktické části se pokusíme některé z
hypotéz teoretické části ověřit a ukázat na nějaké metody měření psychické vzdálenosti. Jedná se tedy o aplikace teoretických předpokladů teorie reakce na ambivalentní objekt na oblast náhradní rodinné péče, kde se stávají ambivalentním objektem rodiče, dětem a psycholog žadatelům, partneři mezi sebou ap.
Praktická část se skládá z několika kratších studií, které vděčí za svůj vznik mé práci v
oddělení Náhradní rodinné péči (dále jen NRP) při Městském centru sociální práce a prevence. Toto oddělení fungovalo přibližně rok a půl a jeho činnost byla ukončena změnou zákona o sociálně právní ochraně dítěte, který výrazně pozměnil i praxi ve vyšetřování žadatelů o NRP.

Převzato z http://jeronymklimes.webpark.cz/mojeprace/

PřílohaVelikost
Aplikace_teorie_reakce_na_ambivalentní_objekt_v_NRP.pdf715.15 KB