Ako šumí hlas mladých...?

Danka Žilinčíková, Centrum Návrat v Banskej Bystrici

Majú 18 a viac, voláme ich mladí dospelí a spája ich téma náhradného rodičovstva. Jedni zažili to, že ich rodičia sa rozhodli starať o „cudzie“ dieťa. Tí druhí zase boli tým „cudzím“ dieťaťom.
Tí prví si vďaka tomu zážitku uvedomili, aké je náročné vychovávať deti a aké je hrozné, čo museli niektoré deti prežiť... a tí druhí začínajú tušiť, že to v ich budúcich životoch nebude jednoduché... vďaka všetkému, čo sa im stalo.

Vo februári 2009 som požiadala Katku Lahovú, aby sme spoločne vytvorili priestor pre stretávanie sa mladých dospelých, ktorých sa týka téma náhradného rodičovstva. Odvtedy sa stretli niekoľkokrát. Katka im občas zavolá, napíše email... raz spolu bubnujú, inokedy zájdu na kofolu, potom zas pomáhajú v Návrate, vznikajú medzi nimi vzťahy, začínajú sa viac rozprávať, ich témy sú podobné. Rozprávajú sa o tom, z čoho sú nahnevaní, čo ich trápi a nad čím veľa premýšľajú v súvislosti s tým, čo prežili. Teším sa, keď sa smejú.

Celý článek je na http://www.navrat.sk/?lang=SK&cat=4329139c82c66f32bbd4fe24d1087d1b