Konference "Vzděláváním k deinstitucionalizaci" - Ostrava

14.11.2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Národní centrum podpory transformace sociálních služeb Vás zvou na konferenci Vzděláváním k deinstitucionalizaci, která se uskuteční
14. listopadu 2012 v Ostravě

Přihlásit se můžete nejpozději do 4. listopadu 2012

Konference je určena vzdělavatelům v oblasti sociálních služeb, studentům, poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb.
Cílem konference je diskutovat roli vzdělávání v transformaci ústavní péče v péči komunitní. Konference odráží dosavadní zkušenosti s obsahem a vlivem vzdělávání na průběh transformace ústavní péče. Představuje nové návrhy a doporučení pro změny v profesní přípravě sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a souvisejících profesí s cílem podpořit deinstitucionalizaci služeb sociální péče.
Konference je koncipována jako diskusní setkání s možností vybrat si téma a zapojit se do diskuse dle vlastního výběru. Konference je koncipována jako přístupná lidem s postižením.

Témata:
Uživatelé a vzdělávání k deinstitucionalizaci:
- vzdělávání uživatelů v rámci transformace (příprava na změnu)
- uživatelé služeb v roli lektorů
Poskytovatelé a vzdělávání k deinstitucionalizaci:
- vzdělávací plán organizace a (de)institucionalizace
- role managementu organizace (kompetence, odpovědnost, znalosti)
- kde a kdy se učit deinstitucionalizaci a poskytování služeb
- supervize v ústavním zařízení a v rámci transformace
Zadavatelé a vzdělávání k deinstitucionalizaci:
- podpora vzdělávání v (de)institucionalizaci
- (de)institucionalizace jako součást akreditačních programů
- kontrola využívání prostředků na vzdělávání z pohledu (de)institucionalizace
Vzdělavatelé a deinstitucionalizace
- (de)institucionalizace jako součást profesní přípravy pracovníků sociálních služeb, sociálních úřadů apod.
- udržitelnost výsledků vzdělávání (přenositelnost do praxe)
- zaměření studentských stáží v ústavním zařízení
Bádání v (de)institucionalizaci
- (de)institucionalizace jako téma absolventských prací (možnosti, význam a výsledky)

Podrobný program bude zveřejněn na začátku listopadu na www.trass.cz.

Místo konání
Seminární Centrum Akademie, Hrušovská 16, Ostrava, 702 00

http://www.centrum-akademie.cz/

Konference není zpoplatněná.

Přihlásit se můžete nejpozději do 4. listopadu 2012 vyplněním přihlašovacího formuláře na www.trass.cz (v záložce akce). Vaše přihlášení Vám potvrdíme emailem.

http://www.trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=47211&app=Article&grp=Content&...